Visningsmagasin

En av landets bästa samlingar av interiört väggmåleri står i centrum för Världsarv Hälsingegårdar. Här visas bland annat ett unikt fynd av textila bonader från 1500-talet som hittats i en trossbotten.

Hälsinglands museum bad Unna design att färgsätta och skapa ljuskoncept för Visningsmagasinet, som innehåller en av landets bästa samlingar, med drygt 200 textila målade fält från olika tider i Hälsingland, ofta tagna från rivna hälsingegårdar.

 

utstallning-unnadesign_0018_02_570x360

 

Bonaderna är monterade på skivor, på rullbara arkivvagnar. Bonaderna får bara belysas en kort stund. Så för att lösa belysningen skapades en ramp med spotar på går på skenor i tak, och den går att dra med sig när man går till nästa vagn för att studera bonaderna där.

 

utstallning-unnadesign_0018_00_570x360

I Hälsinglands rika bondekultur är väggmålningarna en viktig del. Landskapets bondgårdar har bevarat ovanligt många väggmålningar av mycket hög kvalitet. De har en uråldrig historia och speglar historia, tankar och ideal från olika epoker och med olika upphovspersoner. Från de senmedeltida med bibliska berättelser, fram till det sena 1800-talets dekorativa och ibland exotiska bildvärld.

Klart: 2008.
Uppdragsgivare: Hälsinglands Museum.

Unna Design