Industriminnen i Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ville i samarbeta med några aktörer undersöka om kulturarv kunde utvecklas som besöksmål genom kulturupplevelser och livfulla nytänkande historiegestaltningar. Med upplevelser som berör och utmanar intellektuellt och känslomässigt synliggörs industriminnen för fler besökare.
Unna design har arbetat med en förstudie där det undersökts hur verksamheten vid tre industriminnen, Iggesunds Järnverk, Moviken Masugn och Strömbacka järnbruk, kan utvecklas till spännande besöksmål. Vår uppgift var att bidra med förslag på hur besöksmålen kan utvecklas samt visualisera idéer som uppkommit under förstudien.

 

 

Bilden ovan visar en av de idéer som Unna design arbetade fram under projektet. Högst upp i Iggesunds järnverk hänger skopor som man förr fraktade kolet och malmen i. Det gav oss idén till gungor. Luta dig tillbaka och gunga med i en skopa. Stämningen förtätas och kan plötsligt kännas magisk. De anar genom halvslutna ögonlock hur ljuset silar in genom rosettfönstren. Ljudbilden uppe vid masugnskransen är lugn och poetisk snarare än realistisk. Ibland hörs det röst som berättar skrönor och skrock från järnverket. Här finns utrymme för reflektioner framåt och bakåt i tiden: om arbete och kärlek, om förtvivlan och glädjeämnen, om tillhörighet och främlingskap. I den byggnad där människor tidigare slitit hårt gungar besökaren.

 

utstallningar-unnadesign_0014_08_570x360

Står du ut med hettan från masugnens glödande gap? Upplev värmen och föreställ dig känslan av att arbeta här. Svetten lackar nedför kroppen. Vad skulle du tänka på under långa hårda arbetspass? Vad skulle du drömma, vad skulle du längta efter?

Klart: 2010
Uppdragsgivare: Hudiksvalls kommun.

Unna Design