Tillgänglighet

Tillgänglighet

Tillgänglighetsarbete är ett sätt att göra utställningar och andra offentliga rum intressantare för alla! Och när fler individer kan ”läsa av” och uppleva det rum de befinner sig, berikas alla.

Det är ett demokratiarbete som vi tar på största allvar, och som berikar oss. När formgivare behöver arbeta med andra medel än det visuella i text, bild och tredimensionella former uppstår en tydlig vinst även för besökare som ser, hör och rör sig utan hinder.

I de projekt som vi arbetar med ser vi tidigt till att tillgänglighetsfrågorna kommer upp till diskussion. Förutom lagkrav så är det alltid våra uppdragsgivare som i slutändan bestämmer nivån på tillgängligheten. Vi har nu många års erfarenhet av att arbeta med tillgänglighet i offentliga rum.

I de utställningar vi formger ser vi alltid till att rullstolsburna kan uppleva utställningen, att de med sämre syn ska kunna orientera sig och känna sig trygga i miljön, och att information kan tillgodogöras på olika sätt; lyssna, läsa, titta eller känna. I utställningen ”Hej”, fokuserade vi i formgivningsarbetet extra mycket på rullstolsburna. I utställningen ”Bröllop – inte bara kärlek”, Kungliga Myntkabinettet, utformades utställningen för människor utan syn och med nedsatt syn. I utställningen Vi blir Örebro på Örebro läns museum introducerade vi bland annat teckentolkning i mindre skärmar runt om i utställningen så att döva kan tillgodogöra sig utställningen på sitt språk.

Unna Design