Unna design

Unna design

Unna design arbetar med kommunikation, upplevelser och lärande i rum. I det arbetet rör vi oss ofta över flera discipliner; inredning, utställningsformgivning, grafisk design, konst och arkitektur.

I vårt arbete undersöker vi, skapar och omvandlar rum. Ofta låter vi en berättelse ta plats i rummet. Ibland är berättelsen tydlig och ordrik, ibland är berättelsen en känsla eller ett varumärke. Erfarenheten av berättelser, storytelling, gör att vi har fler och sofistikerade ingångar till uppdragen än den normala arkitekten. Vår erfarenhet av det fysiska rummet, i dess många aspekter, ger oss ett rumsligt djup jämfört med reklambyrån. Unna design är en bra partner när ni ska kommunicera i fysiska rum.

Vår styrka är att få projekt genomförda med kvalitet och lyckat slutresultat. Att leda och medverka i processer som blir lärorika för alla parter.

utstallning-unnadesign_0025_02_570

Del av utställningen Hej, Postmuseum.

 

 

 

Unna Design