Ombyggnation Riksidrottsmuseet

Hösten 2016 arbetade Unna design med en förstudie kring förbättringar på Riksidrottsmuseet.

Frågor som undersöktes i förstudien var flöden i museet, inredning och formgivning för att vara i samklang med museets uppdrag och målgrupp. Förstudien resulterade i att Riksidrottsmuseet fick möjlighet att genomföra en omfattande förnyelseprocess i det byggda och visuella som möter besökare och föreningar. Planlösning, färgsättning, inredning och belysning i publika ytor förnyades och förbättrades. Entrén, reception, butik, café och kapprum samt mötesrum innefattades i ombyggnationen som stod klar i oktober 2017.

 

 

Unna Design