Utveckla järnvägsmuseet

På uppdrag av Sveriges Järnvägsmuseum i Ängelholm gjorde vi en omfattande förstudie. Huvudfokus i förstudien handlade om att skapa en bättre entré, tydligare signalera museet för tillresande besöker, skapa en bra reception, butik, ett fungerande café, matsalsrum för medhavd matsäck etc. Förändringar är nödvändiga av rent logistiska skäl men också att designen i museet behöver uppdateras.

Det omfattande arbetet innebar naturligtvis besök på plats, intervjuer med olika personalkategorier och sedan arbete med att hitta lösningar på de problem museet brottades med. Med planritningar och vyer presenterades vårt förslag. Järnvägsmuseet i Ängelholm som då hade Banverket som huvudman ingår nu i det nya Trafikverket. Omorganisationen har gjort att förnyelseprocessen stannade upp.

Klart: 2010.
Uppdragsgivare: Järnvägsmuseet i Ängelholm.

Unna Design