Lärarförbundet

Beställarna ville ha en gemensam monter med fokus på sitt samarbete kring ett nytt avtal för lärarna. Resultatet blev en stor monter, öppen på tre sidor och med en fem meter hög fondvägg där innehållet i montern sammanfattades grafiskt. I mitten av montern fanns en sittgrupp och en plasmaskärm. På skärmen presenterades och diskuterades det nya avtalet.

För beställarna var det viktigt att organisera ytan för många olika aktiviteter. I montern fanns en saftbar som avgränsade och bjöd in. Böcker och den nya hemsidan presenterades.

 

utstallning-unnadesign_lar_02_570x360

 

För att uttrycka samarbete och enhet valdes en grafisk profil för montern där förbundens logotyper ingick men där övrig text typograferades speciellt för mässan. Genom enhetlig formgivning och färgsättning av informationsdiskar, golv, vägg och bardisk underströks samarbetet. I alla våra projekt är ljussättning viktig.

Klart: XXX
Uppdragsgivare: Lärarbundet, Lärarnas Riksförbund

Unna Design