Tjänster

Tjänster

Du kan anlita Unna design för en rad olika tjänster.

Utställningsformgivning
Kommunikation i det fysiska rummet med en utställning. Vi skapar koncept och projekterar. Vi arbetar med ett antal väl kompetenta underkonsulter inom alla discipliner, t.ex. ljus, teknik och snickeri. På sidan utställningsformgivning kan du se de flesta utställningar som vi har skapat.

Inredningsuppdrag
En ny foajé. Ett showroom, en thinktank. En mässmonter. Café och reception? Inredning av ett konferensrum och hörsal. Visningsmagasin. Vårt material och helhetstänkande går igen och genomsyrar alla projekt – kvalité i både process och genomförande, matchning med tidplan och budget.

Grafisk design
Unna design gör grafisk design till utställningar, skyltar, logotyper, grafiska manualer formgivning av böcker, skrifter, webbplatser eller andra digitala applikationer.

Förstudier och projektstöd
Att ta in Unna design som projektstöd i ett projekt i tidig fas kan ibland vara verkningsfullt. För att hjälpa till att hitta sättet att få visionen på papper, och att undersöka vilken målgrupp man egentligen vill ha. Hur omvärlden för den målgruppen ser ut och att hitta rätt tonalitet. Och vad ska egentligen innehållet vara?

Projektledning 
Vi månar om berättelsen, medarbetarna och budgeten. Vi har erfarenhet av att delta i manus- och innehållsarbete från fler utställningsprojekt än de som vi själva har projektlett.

Utbildningar – föreläsningar
På Konstfack och mediahögskolan Hyper Island har vi undervisat i utställningsformgivning. Vi har också föreläst på olika teman. Du kan boka oss för föreläsning och workshoparbete kring frågor om kommunikation i rum, samskapande, utställningsformgivning, grafisk design, fokusgruppsarbete med mera.

Arkitektuppdrag
Unna design kan anlitas för ombyggnationer av hus, lägenheter. Vi har arbetat på uppdrag av Sollentunahem AB och Botkyrkabyggen. Flera privatpersoner trivs bättre hemma sedan de fått hjälp att ta fram lösningar för sina hem, med ritningar på ombyggnationer eller nybyggen.

Unna Design