Samskapande

Unna design har erfarenhet av delaktighetsarbete i formgivningsuppdrag för utställningar. Varje tidigare erfarenhet har gett oss djupare kunskap och utvecklat våra metoder.

1. Nyfiken och trygg
Miljöverkstan i Skarpnäck. Ett socialt hållbart projekt som mynnade ut i en utställning. Temat var En trygg plats, och barnen, 9–11 år, fick under en längre serie träffar arbeta på temat och ta fram sina egna trygga platser i form av boningar, ute eller inne, som sedan byggdes av professionella. Unna design utformade och ledde workshopserien i samarbete med en pedagog samt höll i produktionen.  Barnen fick utbildning i att bygga modell, tänka på materialens egenskaper, färger, former och träna på att verbalisera sin design och verbalisera hur deras val återspeglade deras intentioner.

utstallning-unnadesign_0032_012_570x360

2. Fördjupad förstudie för lekutställning 3–10 år
Örebro läns museum genomförde inom ramen för den fördjupade förstudien träffar med barn i olika åldrar. Unna design var involverat genom att samtala om träffarnas uppläggning och genom att resultatet av träffarna blir ett material som vi ska bearbeta och förhålla oss till i den fördjupade förstudien. Tanken är barn på olika sätt kommer att medverka också när formgivningen går in i nästa fas.

3. Laddat – om vapen tillverkade i Eskilstuna
Unna design var projektledare och formgivare för denna basutställning. Vi initierade ett arbete som involverade målgruppen för utställningen. Ett antal skolklasser kom till museet för en workshop. Syftet med dessa var att försöka få en bild av hur ungdomarna tänkte kring frågor som vapenproduktion, vapenexport, krig och fred, med mera. Senare formades en fokusgrupp.
Med gruppen genomfördes ytterligare workshops för att fördjupa bilden, koncept och idéer på utställningen testades också på fokusgruppen.

4. Hej!
I arbetet med utställningen bidrog ett antal barn. Dels barn som intervjuades om deras brevvänner och brevskrivande. Det blev till en ljudberättelse och stora porträtt på dem i utställningen. Dels intervjuade några barn en forskare som berättade om den mänskliga kommunikationens historia. Även om konceptet till dessa idéer kom från oss fick många värdefulla erfarenheter gällande barns medverkan i skapande inslag i utställningsprocessen.

5. Smal, utställning om skönhetsideal
Ungdomar på fyra orter skapade utställningen. Unna design roll var att coacha och stödja dem i deras process att hitta fram till vad de ville berätta och hur de ville gestalta det. Ungdomarnas process startade med en workshop i Norrköping under en helg. Sedan besökte Unna design de fyra orterna och genomförde träffar med ungdomarna. På varje ort drevs arbetet i form av en studiecirkel där en lokal cirkelledare, som rekryterats speciellt, löpande stöttade ungdomarna i deras process.

 

 

 

 

Unna Design