Unna design

Unna design

Unna design är en designbyrå som främst arbetar med kommunikation, upplevelser och lärande i rum. I det arbetet rör vi oss ofta över flera discipliner; inredning, utställningsformgivning, grafisk design och arkitektur.

Vi arbetar som sagt med konsten att kommunicera i ett rum. Att förmedla ett budskap, varumärke eller berättelse på ett kontor, en reception, en butik, ett museum eller en mässa.

Den fysiska miljön har en stor betydelse för hur kunder uppfattar företaget. När en kund tänker på ett specifikt företag sker detta ofta med hjälp av mentala bilder av dess miljö. Även fysiska miljöer som kunderna inte besöker är viktiga för där arbetar företagets medarbetare med att leverera det varumärket lovar.

Det handlar om en strategisk planering av den fysiska miljön och det inbegriper såväl små som stora beslut. Det är något mer komplext än att tänka företagets profilfärg på en fondvägg och placera företagets logotyp där.

I vårt arbete skapar vi eller omvandlar rum. Ofta låter vi en berättelse ta plats i rummet. Ibland är berättelsen tydlig och ordrik, ibland är berättelsen en känsla eller ett varumärke. Erfarenheten av berättelser, storytelling, gör att vi har fler och sofistikerade ingångar till uppdragen än den normala arkitekten. Vår erfarenhet av det fysiska rummet, i dess många aspekter, ger oss ett rumsligt djup jämfört med reklambyrån. Unna design är en bra partner när ni ska kommunicera i fysiska rum.

Vår styrka är att få projekt genomförda med kvalitet och lyckat slutresultat. Och att leda och medverka i processer som blir lärorika för alla parter.

utstallning-unnadesign_0025_02_570

 

 

 

Unna Design