Visionen om det goda arbetet

Med Landsorganisationen som beställare genom Arbetets museum i Norrköping skapade Unna design en stor utställning om arbetslivet. Alla LO:s förbund deltog och viktiga budskap från alla förbund kommunicerades i en utställning. Förbunden grupperades i teman som förstärkte deras separata budskap. Vi byggde en dramaturgi och lyfte fram de gemensamma nämnarna. Konceptet byggde på att besökarna aktiverades i varje rum och upplevde budskapen i scenografisk aktiv form. Unna design var konstnärligt ansvarig i alla led. Vi höll i produktion av samtliga delar, såsom planlösning, scenografi, programmering, ljuddesign, bild, rekvisita, formgivning av möbler och detaljer. Unna design var ansvariga konstnärliga ledare med samordningsansvar, ritningsarbete, arbetsledare för externa konsulter, projektering och byggledning på plats.

Klar: 2000.
Uppdragsgivare: Arbetets Museum
Unna design: Utställningsformgivning

Unna Design