Vi blir Örebro

Vi blir Örebro är en omfattande stadshistorisk utställning om den moderna staden Örebro. Unna design arbetade i projektet som kreativa producenter med uppgift att ta fram ett innehålls- och formkoncept för utställningen. Vi har också arbetat med grafisk design till utställningen, bland annat formgivit appen för text och bild.

Utställningen handlar om den moderna staden Örebro, den stenstad som utvecklas efter den stora branden 1854. En av utgångspunkterna för utställningen var att det finns många berättelser om Örebro, att alla stadens invånare bär på minnen av staden. Genom ett myller av föremål och bilder manifesteras detta i utställningsrummet. Idag är det billigt att trycka stora bilder, vi ser stora bilder i stadsrummet, ofta i form av reklam. I utställningen vill vi inte försöka manifestera och ikonisera stadens historia genom ett fåtal stora bilder. Istället finns ett tusental bilder i utställningen. 528 av dem finns på fyra mekaniska bildroterare, som långsamt rör sig. De är fyra och en halv meter höga. Här blandas bilder från olika tider.

utstallning-unnadesign_0033_003_570x380

Utställningen teckentolkas. I skärmar teckentolkas samtliga rubriker, ingresstexter.

 

utstallning-unnadesign_0033_005_570

utstallning-unnadesign_0033_004_570

Varje föremål har en egen monterhuv.

 

utstallning-unnadesign__0033_002_570x380

Utställningen är på två plan. Föremålsbordet som löper genom lokalen på de två planen flankeras av ingresstexter och skärmar med fördjupningsmaterial, texter, bilder och filmer.

Artiklar om utställningen:
Örebrokuriren 2015–11–06

 

Klart: 2015.
Uppdragsgivare: Örebro läns museum.
Unna designs arbetsuppgifter: Kreativ producent, konceptutveckling, grafisk design.

Unna Design