Uppsala domkyrka

Till Uppsala domkyrka har Unna design curerat och formgivit utställningen Tro, kulturarv och lokal utveckling. Utställning handlar om samhället Hamra i Hälsingland och dess kyrka.

Beställare var Hälsinglands Museum. Hamra är en ort i Ljusdals kommun, i Uppsala stifts gränstrakter. En gång ett livaktigt samhälle runt skogsindustrin, idag en glesbygdsort med drygt 70 invånare. Kyrkan står fortfarande mitt i byn och är nu Hamras enda offentliga lokal. I utställningens bilder av Peter Hoelstad lyfter Hälsinglands Museum frågan om kyrka och lokalsamhälle kan hitta nya sätt att samsas i det religiösa rummet? Hur kan kyrkan bidra till samhällets överlevnad?

Kyrkorummet med sin helhetsmiljö är känslig för tillägg, så arbetet med utställningen var en utmaning för Unna design. Ny inredning och hängning av konst behöver göras med stor känslighet inför den specifika platsen. Det kräver ­lyhördhet och insikt, samtal och förslag som tar hänsyn och kommunicerar på ett både känsligt och tydligt sätt. Vad behöver vi ta hänsyn till? Hur formger man på ett sätt som lyckas åstadkomma detta?

Unna design har kompetens och erfarenhet av att gestalta förnyelse som tar hänsyn, i miljöer där många verksamheter och behov samsas.

Unna Design