Trä 2007

Tornet är helt byggt i trä och formen böljar sig fram på ett organiskt sätt. Det går nästan upp i taket i den stora utställningshallen på Virserums konsthall. Inne i tornet är det dunkelt, som i en skog med jättestammar som står tätt. Det ser enkelt ut men består av många olika komponenter.

Inne och runtom tornet berättas om fördelarna att använda trä som stommaterial också i höga och stora byggnader. Tornet marknadsför regeringens och Träbyggnadskansliet.

utstallning-unnadesign_0013_002_570

utstallning-unnadesign_0013_003_570

Klart: 2007.
Uppdragsgivare: Träbyggnadskansliet och Regeringskansliet.
Unna design: Utställningsformgivning, grafisk design.

Unna Design