Stenkoll på slottet

På uppdrag av Statens fastighetsverk formgav och producerade Unna design en utställning om fasadrenoveringen. Utställningen visades på Livrustkammaren i Stockholm under perioden februari-augusti 2013. Den blev en liten pärla som vi är mycket stolta över.

Utmaningarna var flera. Så här skrev vi i vår första presentation till SFV:
Eva, 52 år, har vandrat genom Livrustkammarens vackra basutställningar på väg till utställningen i rum 628. Hon har stannat till och sett på spännande och värdefulla föremål. För att skydda föremålen är Livrustkammarens utställningar dunkla.

Foto: Erik Günther.

Foto: Erik Günther.

Vandringen mot rum 628 skapar förväntningar på SFVs utställning, både på ett medvetet och på ett omedvetet sätt hos Eva. När hon närmar sig SFVs utställning noterar hon att det rummet är betydligt ljusare. Den kontrast som uppstår mellan Livrustkammarens ljussättning och den i SFVs utställning, skapar förväntningar på något nytt och Eva piggnar till av ljuset.

Det första Eva ser är en stor och tydlig rubrik som beskriver utställningen och hon ser SFVs logotype. Rummet hon kliver in i har en helhetskänsla. Bildvåden som sveper runt hela rummet är grunden. Motivet tydliggör att det handlar om fasadrenovering, att vi så att säga befinner oss utomhus. Med en något kallare ljustemperatur i rummet kan känslan av utomhusmiljö förstärkas. ”Byggnadsställningarna” med vepor på gör att Eva inte kan avläsa hela rummet på en gång. Vi lockar henne att röra sig i rummet, vika runt hörn och upptäcka.

Foto: Erik Günther.

Foto: Erik Günther.

Att i nutid varsamt och metodiskt ta sig an det ansvarsfulla arbetet att restaurera en nationalklenod vill vi uttrycka i utställningsformen. Ställningen liknar en byggställning i komponenterna, men vi använder en som är anpassad för inredning och mer elegant. Textilen på byggställningen är skyddande, omslutande och associerar till vård av byggnaden. Byggställningen visar också på aktivitet, arbete, en del av processen med en omfattande renovering. Utställningen handlar om arbetet att renovera ett nationalmomument med undertexten att samma omsorg som SFV ägnar slottet genomsyrar all SFVs verksamhet.

 

Foto: Erik Günther.

Foto: Erik Günther.

Det grafiska greppet kring montrarna antyder både nutid, process och aktivitet. Utställningen handlar om SFVs pågående arbete och ansvar att restaurera en del av vårt gemensamma kulturarv. De mindre bilderna på monter glasen lockar att gå nära montern och gör att Eva stannar till vid varje monter.
Att ta på stenar, skulpturdelar och, om det är möjligt, att hålla i vissa arbetsredskap som används, förstärker upplevelsen av utställningen.

Klart: 2013.
Uppdragsgivare: Statens Fastighetsverk. Utställningen visades på Livrustkammaren.
Uppdrag: Formgivning, grafisk design, produktion.

Unna Design