Spritlandet Sverige

Från en klassisk föremålsutställning med fokus på tillverkning till en upplevelse för alla sinnen i fem olika zoner. Temat för utställningen är våra alkolholvanor: varför vi dricker som vi gör, hur, när och var. Miljön är fem starkt stiliserade utsnitt av svensk natur, gestaltade i olika årstider. Stiliserade och sparsmakade, med smaker och dofter, ljud, musik, film, interaktivitet som berättar tillsammans med ett minimum av föremål och texter. Suggestiva miljöer som problematiserar och provocerar.

 

utstallning-unnadesign_0026_02_570x360

Våren med spirande och förhoppningar gestaltades med vind i löven och skiftande solljus uppifrån. Löven rör sig i vinden! Stammarna är gjorda så att du vill ta på dem – ett led i att engagera besökarnas alla sinnen, väcka känslor och även befästa minnet av besöket länge efteråt. Vandringen inåt, på en mjuk, mossliknande matta, innesluter besökaren i scenografin och du blir delaktig istället för betraktare. Här berättas om de normer som styr vårt drickande.

utstallning-unnadesign_0026_03_570x360

Sensommarens klippa kan besökaren sitta eller gå på och miljön kring den -handlar om alkohol, lust och genusstyrt drickande. Havet är en enorm projektion av vågor som aldrig slutar slå in mot stranden. Material och bearbetning har en realism, men formgivningen drar åt det extrema. Det ger en igenkänning med drag av myt, öververklighet, film. Konceptet innebär att du får använda kroppen på ett varierat sätt för att uppleva utställningen. Sitta ner. Lägga sig på en divan. Klättra på en klippa. Gå in i en husvagn. Sitta under ett parasoll. Att vara aktiv och ha en varierad miljö gör att man kommer ihåg vad man upplevt.

utstallning-unnadesign_0026_013_570

Ögat går till ljuset. Därför är det viktigt att styra ljuset så att besökarna uppmärksammar det man vill berätta och för att den scenografiska ljussättningen ska fungera. Alla montrar har väl avgränsat ljus inifrån och texterna är upplysta med ledplexi.

utstallning-unnadesign_0026_05_570x360

Stiliserad modern vodkafabrik, mitt i den svenska sommaren.

Ljussättningen är dynamisk teaterljussättning. Mängden information är sparsmakad för att passa målgruppens tempo, och samtidens informationstäthet som har ändrats. Utställningen har en balans mellan att trigga besökarnas minnen och att tillföra ny kunskap och nya perspektiv, i ett rum som stimulerar till samtal mellan besökare.

Klart: 2012.
Uppdragsgivare: Spritmuseum.
Unna design: Unna design deltog i synopsisarbete, utvecklade konceptet för utställningen, formgav utställningen, gjorde grafisk form till utställningen samt påverkade utställningsrummets grundläggande utformning.

Unna Design