Shipping and shopping

På Sjöhistoriska museet i Stockholm invigdes i december 2010 den första etappen av museets stora satsning på en ny basutställning om ­handelssjöfart. Unna design fick i uppdrag att utforma en flexibel utställningsmodul där samtiden ständigt ska vara representerad. Beställarens tanke var att den tillfälliga samtidsrelaterade utställningen skulle bytas två gånger om året.

utstallning-unnadesign_0024_01_570px

Det innebär att på den »insprängda« ytan för samtidskommentarer kommer densiteten att skifta. Variation är det överordnade temat.

Flexibiliteten skapas genom:
• Rumsformationerna som modulerna kan skapa
• Antal moduler som används
• Höjd på modulerna
• Ljussättning (blir färgsättning) på modulernas yta

 

utstallning-unnadesign_0024_05_570px

 

Alla segment är väggdelar som går att dra runt i skenor i golvet. De går att vrida, behänga, montera fast saker i. De har fiberoptik och el inuti sig. I vissa finns det hål för att montera in glasmontrar vid behov. Modulen ska gå att använda för att visa föremål, hänga text och bild, projicera film och bilder från tak mot moduler, skapa ljudinstallationer, ha samtal och visningar i. Till exempel kan en utställning vara tät och kompakt, med alla komponenter i bruk. En annan utställning är gles och låg, och består av få komponenter. med en öppnare »horisontlinje«. Nästa har en enda hög och bred komponent.  För att uppnå en högt driven flexibilitet och dynamik arbetar vi med följande föränderliga faktorer: Placering, antal, de skiftande storlekarna, ljussättning, ljud, rekvisita.

Klart: 2010
Uppdragsgivare: Statens maritima museer, Sjöfartsmuseet.
Unna design: Koncept, formgivning.

Unna Design