Shelter

Utställningen Shelter ger besökare möjligheten att få en inblick i hur det är att leva i flyktingsläger samt lyfter frågor om varför människor är på flykt. Unna design har skapat utställningsformen grafiska designen samt producerat delar.

Shelter är en virtuell resa till flyktingboenden runt om i världen. Med hjälp av VR-360 videos och VR-headsets kommer besökare få en nära upplevelse av att leva bland de 6,2 miljoner människor som idag bor i nödbostäder på flykt.

Besökaren kommer få se uppbyggda nödboenden med platsspecifika detaljer som hushållsredskap, sovplatser och typiska tillhörigheter som hjälporganisationerna försett flyktingarna med.
Inspelningarna har ägt rum i flyktinglägret Bidibidi i Uganda, jordbävningsdrabbade Lombok i Indonesien och nu senast i Bedruari 2019 i flyktinglägret Za’atari i Jordanien.

”Vi översköljs av bilder och nyheter om människor på flykt undan världens krig och naturkatastrofer. Samtidigt är det svårt att riktigt förstå hur det är att faktiskt förlora sitt hem och försöka ordna en ny tillvaro för sig själv och sin familj under väldigt osäkra förhållanden. Med hjälp av Virtual Reality och 360-video vill vi med denna utställning försöka ge besökarna en chans att få en djupare inblick och själva kunna utforska hur livet ser ut i flyktinglägren på nära håll”, säger Jesper Wachtmeister, som är intiativtagare till utställningen.

Besök utställningen Shelter i Umeå, på Curiosum.

Shelter visas på Curiosum i Umeå från oktober 2020 till januari 2021.
Utställningen är öppen för allmänheten. Utställningen är även bokningsbar för skolklasser.
Länk: Shelter – Curiosum

Shelter visades på Tom Tits Experiment under 2019, i Skellefteå våren 2020.

Unna Design