Pushing the Limits

Att kunna fatta beslut om sitt eget liv och våga ta plats är en förutsättning för att kunna påverka samhället. Utställningen Pushing the Limits handlade om aktivism, makt och jämlikhet.

Här berättade unga och engagerade aktivister från Georgien, Israel och Palestina om hur de upplever sin vardag i konfliktområden och om vad de vill förändra. Unna design har formgett.

En stor rörställning med tvättlinor och upphängda kritvita rena lakan är ramverket för den centrala gestaltningen i utställningen. Lakanen symboliserar den kvinnoroll som unga kvinnor i dessa områden förväntas att acceptera. Tvätt är också något som många förknippar med en traditionell kvinnlig syssla. Att berätta om orättvisa och otrygghet i denna sinnliga och igenkännbara miljö är starkt och pedagogiskt. Besökaren kan vandra tvärs igenom den centrala formen och se de friliggande stationerna i vilken ordning de vill.

utstallning-unnadesign_0017_002_570x380

utstallning-unnadesign_0017_001_570x380

Bland lakanen finner besökaren bl.a en tv-apparat som flimrar. Korta texter visas i en loop på skärmen, t.ex. »Min bror bestämmer vad jag får se på tv«. Här finns ett kök omslutet av stängsel. På en plats hänger fastsatta nycklar i ett skåp, nycklar dessa tjejer inte blir betrodda med. En vit, vacker bröllopsklänning med texten »Demokrati och makten över den egna kroppen hänger ihop. Kan jag bestämma över mig själv kan jag vara med och bestämma i samhället«. En ljudinstallation med skvaller, ytterligare ett medel att hålla tjejer i schack, hörs bland lakanstvätten. Ljudet är förnimbart men inte hela tiden så tydligt brottstycken av elaka röster som skvallrar.

utstallning-unnadesign_0017_003_570x380

utstallning-unnadesign_0017_005_570x380

Runt lakanen finns tre friliggande stationer som fokuserar på aktivitet. Aktivisterna driver bland annat samtalsgrupper och gynekologiska mottagningar, är engagerade i flyktingfrågor och ordnar möten för människor över konfliktgränser. I sina organisationer arbetar de för att nå fred på riktigt.

Klart: 2008
Uppdragsgivare: Kvinna till kvinna.
Vandringsutställning. Utställningen visades först på Världskulturmuseet och turnerade sedan till ett tiotal orter i Sverige.

Unna Design