Nyfiken och trygg

Ett socialt hållbart projekt som mynnade ut i en utställning. Unna design ledde barn i workshopserie med temat En trygg plats, och barnen, 9-11 år, fick under en längre serie träffar arbeta och formulera sina egna trygga platser i form av boningar, ute eller inne, som sedan byggdes av professionella.

Barnen fick utbildning i att bygga modell, tänka på materialens egenskaper, färger, former och träna på att verbalisera varför de ville formge och inreda på ett visst sätt. Genom skissomgångar, motiveringar, feedback, djupintervjuer och peer reviews vässade dom sina boningars innehåll och uttryck. Unna design ansvarade för koncept och detaljering av workshopserie, ledning av workshops i samarbete med en pedagog, en biolog och en ungdomscoach, samt utställningsproduktion.

utstallning-unnadesign_0032_012_570x360

Peer review med ” två stjärnor och en önskan” – ett sätt att ge och ta emot konstruktiv kritik från de som betyder mest – mina kompisar.

Genom  arbetet vi gjorde tillsammans skapades barnen personliga verk i ett gruppsammanhang. I uppgiften att formulera sig kring egna drömrum/kojor/hyddor får eleverna redskap att undersöka relationen mellan egna behov och gruppens. I förverkligandet av byggena fick de ta hänsyn till naturens och naturreservatets villkor för ett hållbart byggande.

utstallning-unnadesign_0032_10_570x360

Samskapande är knepigt. Vem bestämmer? Vem tar beslut om nåt är möjligt att förverkliga? Vem gör anpassning till verkligheten, så att så mycket som möjligt av intentioner går fram, oförvanskat helst. Vad är viktigast, resultatet eller att barnen känner igen sig i sina verk? Barnens verk är deras och det är en mycket delikat balansgång att projektera deras drömmar. Kvittot är barn som är nöjda, lugna i sina boningar – som känner igen sig och har varit med i tillräckligt stor del av processen för att förstå vilka prutningar och kompromisser som gjorts, och varför.

utstallning-unnadesign_0032_05_570x360

Barnen talade om vilka material och färger de ville ha. Det mesta köptes in på second hand, och nytt material var i hög grad eko-märkt och återvinningsbart.

 

Arbetet mynnade ut i en utställning och kojor i skogen, för allmänheten, i Flatens naturreservat nära Skarpnäck. I konceptet ingår även förskoleklassers gedigna arbete med att göra egna insekter efter att ha varit ute i FLaten varje torsdag i ett års tid på naturskola, ett projekt som leddes av biolog och naturpedagog Lisa Behrenfeldt. Utställningen ljudsattes med en version av Naturlig symfoni, resultatet av  en förskoleklass musikskapande, ett projekt som leddes av musiker Per Larsen.

utstallning-unnadesign_0032_09_570x360

”Det här är vårt hus. Jag ska komma hit varje dag.”

 

 

utstallning-unnadesign_0032_02_570

”Hur blir min koja säker för alla andra som kommer? Jag vill inte att nån ska ramla ner. Låset, det måste vi ta bort.”

Klart: 2015.
Uppdragsgivare: Miljöverkstan i Skarpnäck, finansierat av Allmänna arvsfonden.
Arbetsuppgifter: Workshopdesign, i ett team leda workshopserie, utställningsproduktion.

Unna Design