Mot en lyckligare mänsklighet

För att gestalta kooperationens grundidé och historia gjordes ett antal nedslag i KFs historia.

I hårt stiliserade scenografier med filmer, enstaka föremål där viktiga detaljer och kännetecken från omgivande samhälle fanns med. Vi arbetade med en hög grad av variation i utställningen – skillnaderna var stora i varje station; ljus, grafisk form, material och framställning.

Fartygsplåt, byggnät, gatutält, konservburkar, materialen som användes var många.

Utställningen visades först på Arbetets museum i Norrköping och senare på Forum för Form i Stockholm.

Klart: 1998
Uppdragsgivare: Arbetets Museum
Unna design: Utställningsformgivning, grafisk design.

Unna Design