Lumpen

 Hur var det att göra lumpen egentligen?

I  utställningen fick besökarna ta del av minnen och berättelser från personer som har gjort värnplikt i Sverige mellan 1901 och 2010. Besökaren fick också möjlighet att dela deras upplevelser genom att själv prova på att mönstra, vårda skor, släpa ryggsäckar, ligga i tält, fira muck och mycket mer! Unna design formgav utställningen.

År 2010 avskaffade Sverige den allmänna värnplikten i fredstid. Sedan 2011 har Armémuseum drivit ett storskaligt projekt för att samla in minnen och berättelser från lumpen, innan de glöms bort. Nära 3 000 personer har deltagit genom enkätundersökningar och intervjuer eller genom att skänka brev, dagböcker, föremål och fotoalbum. I utställningen får du möta många av dem som bidragit till minnesinsamlingen och lyssna till deras berättelser. Du kan läsa mer om dokumentationsprojektet på www.lumpenminnen.se eller i boken Lumpen – från mönstring till muck.

Foto: Göran Billeson

Foto: Göran Billeson

Foto: Göran Billeson

Foto: Göran Billeson

Foto: Göran Billeson

Foto: Göran Billeson

utstallning-unnadesign_0031_01_570x360

Klart: 2014.
Uppdragsgivare: Flygvapenmuseum och Armémuseum.
Arbetsuppgifter: Utställningsformgivning.

Unna Design