Leka med döden

Leka med döden är ett rollspel där besökarna får vara med om en resa då det värsta som kan hända inträffar – en ung person dör till följd av att en annan person kör på fyllan. Både förövarnas, offrets, deras kompisars och anhörigas roller spelas av deltagarna. Själva spelet inleds med en film. Sedan delas klassen in i mindre grupper om 3–5 personer. Varje grupp spelar två olika scener i rollspelet.

utstallning-unnadesign_0015_003_570x360

Rollspelet spelas på Vin och sprithistoriska museet under hela 2007 och är gratis för högstadie- och gymnasieklasser. Unna design har deltagit i idéarbetet, formgett scenografierna för de olika scenerna samt stått för den grafiska designen.

utstallning-unnadesign_0015_004_570x360

utstallning-unnadesign_0015_005_570x360

Klart: 2007. Visades på dåvarande Vin- och sprithistoriska museet och turnerade sedan länge till olika museer.
Uppdragsgivare: Dåvarande Vin- och sprithistoriska museet (Spritmuseet).
Unna design: Formgivning, grafisk design, byggledning, anpassning av vandringsutställningen till de olika museerna.

Unna Design