Laddat

Det är en stor och komplex berättelse som öppnas upp i Laddat. Vi rör oss i dåtid och nutid och besökarens tankar kan också ledas till framtid.

Här vävs många berättelser ihop, om Eskilstuna och vapentillverkningen, om drivkrafter bakom vapenteknisk utveckling, om Sveriges försvar, om krig,fred och vapenförsäljning. Dramaturgin är uppbyggd kring fyra vapen som besökaren kan ta på och lyfta upp. Vid varje vapen finns ett tema där principiella frågeställningar väcks. Ledorden för utställningen är: reflektion, tänka/känna, kontrast och mångfacetterat. Målgruppen är ungdomar 16–18 år och utställningen visas på Eskilstuna stadsmuseum.

utstallning-unnadesign_0029_04_570x360

”Blir man provocerad?
Kanske till en början, innan man ser hur sinnrikt utställningen fungerar.
För den här når mig på ett helt annat plan genom att åskådliggöra
de känsliga ämnena vapentillverkning och vapenexport på ett isande klart sätt
och ändå utan moraliska övertoner.
Då blir det inte utställningen som står för fördömandet, utan besökaren – jag.
Skickligt!”

Så skrev Pia Cederholm, UEForums chefredatör, i en recension av utställningen i Utställningsestetiskt forum. (Hela recensionen kan du läsa här, den ligger en bit i en recensionen av hela museet).

grafiskdesign-unnadesign_laddat02_750x360

Gestaltning
Gestaltningen är stiliserad och associativ och tar med besökaren både inomhus och utomhus. Några väggar är skadade. Andra hela. Ett rum har förstörts av en granat. Rummet är en symbol för verkligheten då vapnen lämnat Eskilstuna och Sverige, och speglas även mot en annan del av utställningen, ett vardagsrum i Eskilstuna där man kan lyssna på ett samtal mellan två debatterande tonåringar och deras mamma och morfar, som arbetat på Gevärsfaktoriet.

utstallning-unnadesign_0029_03_570x360

Vapenförsäljning gestaltas av 40 trälådor med namn på exportländer för granatgeväret Carl Gustaf. Mängden visar vilken enorm spridning vapnet fått. Framställningen är saklig: lådor och namn. Värderingen sker i betraktarens ögon, är detta en viktig exportframgång, eller är det fel? Dessutom finns ett skyltfönster med en militär och en civil kostym, som renodlar rollerna köpare och säljare. Här informerar vi om och diskuterar vapenförsäljning. Alla texter är rakt på sak och skrivna på ett vardagligt språk.

För att göra utställningen angelägen kopplade vi vapnen både till platsen Eskilstuna och till deras användning i Sverige och i världen. Museibyggnaden är det gamla gevärsfaktoriet, och vapenindustrin har varit en del av eskilstunabornas vardag och bidragit både till människors levebröd och till industristadens utveckling. Utställningen väcker också tankar om etik och moral i perspektiv av den enes bröd den andres död, om att befinna sig i olika strukturer, den fria/icke fria viljan och personligt ansvar.

utstallning-unnadesign_0029_05_570x360

I projeketet arbetade vi såklart med ett genusperspektiv. Texter har medvetet fått olika perspektiv och ungefär lika många kvinnor som män visas på bild.

Metoder
Då målgruppen är ungdomar, anordnades dels ett antal workshops då ett större antal gymnasieklasser tog del av filmklipp, texter, övningar och diskussioner, dels skapades en fokusgrupp med en klass, som fick göra mer djupgående övningar samt lämna synpunkter på innehåll, tilltal och gestaltning. Vi ordnade också ett seminarium med forskare, för att diskutera historieframställning, hur man kan tolka källorna, samt Gevärsfaktoriets egentliga betydelse för Eskilstuna.

Klart: 2013.
Uppdragsgivare: Eskilstuna Stadsmuseum.
Unna design: Projektledare, utställningsformgivning, grafisk design.

Unna Design