Jagaren Halland

Modellen av HMS Halland är byggd av Europas kanske skickligaste modell-byggare, Göran Forss. Han påbörjade arbetet i början på 1970-talet och modellen blev klar 2007 efter över 10 000 timmars arbete.

Syftet med utställningen på Sjöhistoriska museet i Stockholm var att presentera modellen av HMS Halland sin kontext, att beskriva modellbyggarens arbete och syftet med modellbyggeri i vår tid. Fartygsmodeller, precis som andra miniatyrer, är föremål för en utbredd beundran. Alla som är intresserade av båtmodeller får här en underbar upplevelse – jagaren Halland presenteras som en kronjuvel i en skattkammare.

Utställningens form är sparsmakad och är färgsatt i dovt grönblå, krigsfartygsgrått och i kritvitt ljus. Det finns en enda accentfärg – orange, inspirerad av färgen på en sliten flytväst som burits av värnpliktiga på jagaren.

 

utstallning-unnadesign_0016_04_570x360

 

Besökaren stiger in genom en dörröppning formad som på en båt men kommer ut i ett rum som har en oändlig känsla. Formgivningen med stora rätvinkliga skivor i det runda rummet präglas av en lätt asymmetri som ger en känsla av att vara ombord på ett lutande skeppsdäck i mörker. För att förstärka mystiken kring detta krigsskepp har utställningen en mörk grön väggfärg som gör att väggarna försvinner bort, taket är oändligt högt och mörkt.

Ljussättningen är starkt dramatiserande och endast det som ska visas är upplyst. De tre stora utskrifterna är ljussatta så att de liknar stora lysande ytor, projektionen blir den fjärde stora lysande ytan. Montrarna och modellen är effektfullt belysta med ljusfilm och fiberoptik, utan överflödigt

Formen är en lek med skalor. Själva båtmodellen i skala 1:50, fartygs-beteckningen J 18 i nära nog naturlig storlek. Tre montrar i form av liggande skorstenarna på HMS Halland i skala 1:3. På väggarna mycket stora utskrifter och projektioner.

På en stor projektionsyta går dramatiska filmklipp med jagaren som forsar fram i stormande hav. Det enda ljudet som hörs från filmen är dånandet från kanonerna som avfyras. Det påminner besökarna om att trots all denna skönhet och passionen kring modellbyggarens hantverk var HMS ett tungt bestyckat krigsfartyg som spelade en central roll för den svenska flottan under kalla kriget.

utstallning-unnadesign_0016_03_570x360

Det finns tre ställen som bär text och information, de tre skorstensliknande montrarna. Utställningens upplevelse ligger i stort i de stora bilderna, rubrikerna och modellens framställning som höjdpunkt. De tre ämnen likställs genom lika stora ytor, jämbördig placering i rummet, grafisk likhet och samma yta för text och bildförmedling. Modellen är det bärande föremålet, i övrigt är det ett fåtal föremål och bilder som representerar två av ämnena.
Besökaren kan sitta på pollare och betrakta modellen länge, på nära håll, i sin monter.

 

utstallning-unnadesign_0016_04_570
Klart: 2008.
Uppdragsgivare: Sjöhistoriska museet.
Unna design stod för formgivning, grafisk design, ritningar/bygghandlingar, löpande kontakt med museets atelje under byggprocessen.

Unna Design