Hej – om kommunikation

”Kommunikation är mer än att skriva, skicka och ta emot brev.
Med en finurlig och interagerande gestaltning inbjuder utställningen till samvaro och samtal om kommunikation. Med nya pedagogiska förutsättningar och ett rikt innehåll ger den alla en möjlighet till aktivitet. Lusten att lämna avtryck till eftervärlden gör utställningen till en lustfylld och reflekterande familjearena.”

Så skrev juryn för tävlingen årets utställning när utställningen Hej blev en av tre finalister i årets utställning 2012.

Unna designs utvecklade utställningskonceptet med innehåll, formgav utställningen, gjorde den grafiska designen och var projektledare för ljud- och filmproduktioner och illustrationer, byggledare, budgetarbete. Utställningen projekterades och byggdes i två etapper. Första rummet invigdes januari 2011 och resterande delen av utställningen ett år senare.

Med utställningen Hej! vill Postmuseum bland annat få fler besökare under helger och lov. Det är en stor utmaning. Dels har barn i den åldern en tydligare uppfattning om vad som verkar kul och spännande. Dels konkurrerar Postmuseum med betydligt större museum i Stockholm till exempel Naturhistoriska Riksmuseet och Tekniska museet som med större lokaler och många utställningar lockar med spännande och långa besök. Hur kan en utställning på 150 kvadratmeter klara konkurrensen?

Utställningen är en ljus och lekfull plats med tre rum av olika karaktär. Stor omsorg har lagts på alla grundkomponenter som golvmaterial, väggbearbetning och ljussättning, för att med en väldesignad och vacker miljö skapa rum där alla kan trivas. Aktivitet varvas med lugnare rum och en skön puls har skapats. Alla aktiviteter är tillgängliga för barn som använder rullstol.

utstallning-unnadesign_0025_009_570x380

I utställningen finns många roliga och fascinerande aktiviteter för barnen. Alla aktiviteter har hands-on karaktär. I det första rummet kan besökarna vid de olika borden lära sig att lösa chiffer, skriva ett brev på skrivmaskin eller för hand, gör egna vykort, träna sin handstil på griffeltavlor, pröva att skriva när samtidigt som de tittar i en spegel. De vackra borden av björkplywood bildar stationer som besökarna svärmar runt. De kan stå på flera sidor av borden och jobba, kan se varandra över borden. Borden har en yta som känns skön mot handen och som tål att slita på.

På väggarna finns tecken, bokstäver och bilder från det att människan började lämna efter sig bilder och tecken, och fram till idag. Tecknen är både en visuellt spännande inramning och en aktivitet. Vissa av tecknen är röda och bildar en mening. Barnen får först koda av de röda tecknen med hjälp av ett facit, till svenska bokstäver och sedan försöka sätta ihop dem till en mening. De kan lämna in sitt svar i en brevlåda på plats och delta i en tävling.

utstallning-unnadesign_0025_003_570x380
Sittplatserna i det andra rummet är ett medvetet val för att öka tiden som barnen vill vara i utställningen. Det är viktigt att barnen inte går igenom utställningen snabbt och sedan vill gå därifrån. Istället vi vill skapa en positivt rykte om utställningen. ”Vi fick slita barnen därifrån”. En stor soffa är oemotståndlig för de flesta barn. Här kan de slå sig ner för att prata, vila, läsa Kamratposten eller läsa brev från kända personer.

Breven från kända personer ligger i vackra och taktila textila kuvert som hänger från taket. I rummet kan besökarna lyssna på fem barn som berättar om sitt brevskrivande.

Eller så kan besökarna lära sig mer om den mänskliga kommunikationens historia, genom att lyssna på två barn som intervjuar en forskare, titta på illustrationer, föremål och läsa text om kommunikationens historia. Här kan du lyssna på ett av inslagen om den mänskliga kommunikationens historia.


Det tredje rummet fokuserar på frimärket, det kvitto du behöver för att kunna kommunicera med vykort och brev. Fyra bord finns i rummet. Vid ett bord kan barnen pröva att gravera, vid det stora multi-touchbordet kan barnen lära sig om frimärkstillverkning och spela frimärksmemory.

utstallning-unnadesign_0025_02_570

utstallning-unnadesign_0025_005_570x380

Vid det tredje långsmala bordet, i form av en monter, kan barnen genom att använda ett stort förstoringsglas, upptäcka och undersöka frimärken och få inblick i hur posten försöker att skydda sig mot förfalskningar. Innehållet vid det fjärde bordet uppdateras flera gånger om året och innehåller de senast utgivna frimärkena.

Klart: Etapp 1, jan 2011, etapp 2, jan 2012
Uppdragsgivare: Postmuseum
Unna design: Utställningskonceptet, formgivning, grafiska design, projektledare för ljud- och filmproduktioner och illustrationer, byggledare.

Unna Design