Pippi utställning, Pippi Longstocking Exhibition

Grattis Pippi!

Boken om Pippi fyller 75 år 2020. Bokförlag, kulturhus och bibliotek världen över, låter besökare ta del av firandet genom den här utställningen. 

Den berättar om hur boken togs emot – om Pippifejden och samtidigt en stor succé!  Vilken värld som boken landade i – efterkrigstidens Europa. Vad Pippi betyder för människor idag, om Pippi som förebild – Pippi-memes och grafitti, texter och tatueringar. En utställning som printas on demand på ett material av oblekt pappersråvara. Starkt och snällt.

pippi_11_ALW_570

Klart: 2018
Uppdragsgivare: Astrid Lindgren Näs
Unna design: Utställningsformgivning, grafisk design

Unna Design