Glädjen att få paket

Glädjen att få paket var en lekfull och rolig utställning om något så vardagligt som distanshandel.

Målgrupperna för denna tillfälliga utställning på Postmuseum i Stockholm var många; Postens företagskunder, ströbesökare, barnfamiljer, dagisbarn i grupp, bokade grupper med vuxna/ungdomar som spelar rollspel.

utstallning-unnadesign_0019_01_570x360

Det är en utmaning att göra en utställning för många målgrupper. I beställningen fanns önskemål om utformning av aktiviteter för alla skilda målgrupper på en liten yta, fakta och pedagogiskt tilltal, med rollspel för äldre och plats för digitalt spel för yngre. Att berätta om distanshandelns historia och om paket med stor betydelse från en minnesinsamling.

Svaret blev gestaltningen av en lustfylld resa, paketets väg i Sverige och i historien, från nutid till dåtid, ur ett logistiskt och ur ett personligt perspektiv. Via en terminal full med paket i rullvagnar, in i en trailer som åkte genom Sverige, till dokumentära bilder på människor som berättade vad de köpt och hämtat ut hos sina postombud.

En gissningslek med konstigt inslagna paket. En frågesport för vuxna: tävla mot en vän eller mot datorn och gissa svaren på fakta om posten. Frågesportens karaktär och utseende var inspirerat av nöjesfält, färgrann och lekfull. Den fungerar som underhållning för vuxna medan barnen leker med bilbanan i samma rum.

 

utstallning-unnadesign_0019_04_570x360

 

Övrig tid kunde Postens företagskunder och ströbesökare betrakta bilbanan som en stiliserad gestaltning av paketets väg, ackompanjerad av filmer i sex små bildskärmar nära bilbanan. Dokumentära filmer om posthantering och fakta spelades upp på skärmarna. Filmen hade också funktionen att stimulera barnens fantasi och lek samt gav föräldrarna möjlighet att få information, stimulans samtidigt som de deltog i eller tittade på sina barns lek.

Paketberget är en monter med många funktioner. I paketen ryms både filmer med ljud i hörlurar, små inglasade partier med saker som skickats i paket, postorderkataloger från verksamhetens begynnelse till idag, praktfulla tidningsomslag och fakta på klisterlappar.

utstallning-unnadesign_0019_02_570x360

 

Ett rum kallades minnesrummet där minnen av paket gestaltas med originalföremålet och insända brev. Insamlingen frågade efter personliga berättelser av paket som kommit på posten. Det är gripande och intressanta historier som här framvisas. I boxar som belagts med en specialfilm fanns föremålen, monterade så att de syntes sväva i rummet. Ett efter ett lystes de upp, de andra ligger i mörker. Med specialkomponerad musik, ett programmerat ljus och en sakral inramning upphöjs de gamla bevarade sakerna till de värdfulla artefakter de är. Ett par pjäxor, en docka, ett postkontor i miniatyr med mera. Ett kontemplativt rum, där objekten lyses upp ett efter ett och väggarnas textila konst underbygger värdigheten i framställningen.

 

utstallning-unnadesign_0019_03_570x360

 

Klart: 2008.
Uppdragsgivare: Postmuseum
Unna design: Unna designs uppdrag har varit att utveckla utställningskonceptet, formge utställningen, den grafiska designen, projektled för ljud- film- och musikproduktioner, totalentreprenad, inkluderande budgetansvar, byggproduktion och teknik.

Unna Design