En perfekt människa?

En utställning om makt, ideal och funktionalitet
I alla tider och samhällen finns idéer om hur vi ska se ut, uppföra oss och fungera.
Om hur vi ska bo, älska, arbeta och leva. Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att man bryter mot dessa ideal. Att man har andra behov.
En perfekt människa? berättar om vardagslivet för personer med det vi kallar för funktionsnedsättning, nu och då. Vad innebär det att bryta mot normen om hur en människa ska fungera? Utställningen berättar om människor, livsvillkor och rättigheter under de senaste 150 åren och invigdes på Sörmlands museum i november 2018.

IMG_2369_Perfekt2_570

Unna design har formgett utställningen och gjort en grafisk manual för utställningen.

IMG_2369_Perfekt3_570

Unna Design