Chopinutställning

2010 var det 200 år sedan Chopin föddes och detta uppmärksammades på olika sätt. Unna design fick på uppdrag hjälpa till med en utställning som visades på Konserthuset i Stockholm. Utställningen byggde på bilder som på olika sätt tolkade Chopins verk och liv. Unna designs uppgift var att göra grafisk design till utställningen och ansvara för produktionen.

Klart: 2010.
Uppdragsgivare: Polska institutet.
Unna design: Grafisk design, produktion

Unna Design