En perfekt människa?

En utställning om makt, ideal och funktionalitet
I alla tider och samhällen finns idéer om hur vi ska se ut, uppföra oss och fungera.
Om hur vi ska bo, älska, arbeta och leva. Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att man bryter mot dessa ideal. Att man har andra behov.
En perfekt människa? berättar om vardagslivet för personer med det vi kallar för funktionsnedsättning, nu och då. Vad innebär det att bryta mot normen om hur en människa ska fungera? Utställningen berättar om människor, livsvillkor och rättigheter under de senaste 150 åren och invigdes på Sörmlands museum i november.

Unna design har formgett utställningen och gjort en grafisk manual för utställningen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
Unna Design