Ridå upp! Ridå ner!

Våren 2014 öppnade Textilmuseum i nya lokaler i Borås. På plan två i museet finns en yta på 700 kvadratmeter för textila aktiviteter och events.

Unna design har ansvarat för inredning och gestaltning av denna yta, i tätt samarbete med museets personal. Genom att forma intensivt visuella, varierade och funktionellt utrustade zoner i den stora öppna volymen, skapas den efterfrågade flexibiliteten. En rund ljuddämpande ridå i ulltextil kan sänkas ner för att skapa ett intimt rum i rummet runt en av arbetsytorna. Ridån skapar ömsom en känsla av scen, exklusivitet, trygghet och avskildhet beroende på hur den tillämpas. Den består av fem våder i olika utformning.

inredning-unnadesign_rida_02_570x360

Uttrycket med den oregelbundna horisontlinjen och de yxigt sammanfogade kulörerna anspelar på de första stapplande försöken med nål och tråd. Det här är inte arenan för uppvisning av fulländning, det är tvärtom en miljö där försök och feligheter välkomnas! Det är prövandet som är roligt. Att bli bättre, att i samspråk med andra hitta sina uttryck i textil form.

inredning-unnadesign_rida_570x380.jpg

Ridån hissas med markismotorer, i tunna linor. Även när den hänger helt upphissad i taket fungerar den som visuell rumsavskiljare. Textilen är RAW från Svensson.

inredning-unnadesign_rida3_570x360

För att få en bra ljudmiljö för stora grupper i den fd fabrikslokalen tog vi vissa speciella grepp. De gamla skolstolarna renoverades in house och fick silent socks på fötterna. Nu fungerar de väl som arbetsstolar, tillsammans med gummimattan och det lite dämpande tyget som stoppats med akustikvadd.

inredning-unnadesign_rida02_570x400.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klart: 2014
Uppdragsgivare: Textilmuseet

 

Unna Design