Förstudie Konsthall

2017 fick Unna design ett viktigt uppdrag av Riksidrottsmuseet, som hade fått en förfrågan från Stiftelsen Tore A Jonasson om möjlighet att driva en konsthall på Riksidrottsmuseet. Syftet med förstudie var att undersöka olika förutsättningar för en ­konsthall med placering på Riksidrottsmuseet; koncept för konsthallen, storlek och placering av ­konsthallen på museet, kalkylera kostnader för uppförande och löpande drift.

I förstudien konsttaerade vi att en konsthall med framförallt samtidskonst kommer att belysa och ­problematisera idrotten utifrån nya och kanske oväntade infallsvinklar. På så sätt kan Riksidrottsmuseet föra samtal om idrottens villkor och kraft på en ny arena. Det finns många teman i relation till idrott som kan behandlas; rörelse, takt, förlust, kropp, natur, miljö, grupper, prestation, doping, försök, arenor, regler, individ i relation till grupp, etc.

Förstudien föll i god jord hos Handelsbanken som förvaltar Tore A Jonassons stiftelse. Unna design har senare arbetat med projekteringen av Konsthall 16, gjort logotyp till konsthallen samt utarbetat ett grafiskt program för Tore A Jonassons stiftelse.

Konsthall 16 invigdes i februari 2019, precis som vi skisserade i förstudien.

Unna Design