Konsthall 16

Konsthall 16 – Riksidrottsmuseet

En ny konstscen i Stockholm med ett speciellt tema, konst och idrott

 

I februari 2019 öppnade Konsthall 16. Med två till tre nya utställningar per år kommer den nya konsthallen bli en viktig arena för svensk och internationell samtida konst. Med både samlingsutställningar, som den första, och separatutställningar som den andra med John Körner, som alla i sin konst relaterar till idrott och kroppens rörelse på ett eller annat sätt. Unna design fick hösten 2016 inledningsvis uppdraget att utföra en förstudie för  den kommande konsthallen. Konsthallen ritades och projekterades av Unna design under 2018 och första vernissage var  i februari 2019.

Konsthallrend_Unnadesign_570

Rummet som är beläget på andra våningen i den gamla stallbyggnaden vid Gärdet, är tekniskt och arkitektoniskt en dröm för en curator som vill göra många, varierade utställningar per år. Allt är uttänkt för att lokalen ska vara så flexibel som möjligt, en vänlighet mot all den konst som ska visas här. Teknik och styrning av ljus ligger dold i väggarna och golvet. Luftkvalitet och säkerhet är utformat för att kunna hysa känsliga och dyra konstverk. Materialval och installationer är omsorgsfullt utvalda för att skapa en ren helhet i det lilla, kompakta rummet som kan hysa så stora konstnärliga upplevelser.

 

Konsthall16_Torerum_Unnadesign_570

 

Konsthall 16 är resultatet av ett samarbete mellan Tore A Jonassons stiftelse och Riksidrottsmuseet. Stiftelsen är grundad av Tore A Jonasson (1916–2015) och har som syfte att presentera tillfälliga utställningar med samtidskonst, att visa ett urval verk ur hans samling samt att årligen förvärva idrottsrelaterad konst och utdela ett antal stipendier till konstnärer och idrottsverksamma.

I anslutning till konsthallen finns en permanent utställning i ett litet rum som berättar om Tore A Jonasson och hans engagemang för konst och idrott. Här presenteras även några verk från hans ursprungliga samling. Inom konsten intresserade han sig främst för svenskt måleri av generationskamrater och han kom att fungera som mecenat för ett antal konstnärer. Hans ursprungliga konstsamling bestod av drygt 200 verk av ett 50-tal konstnärer. Framförallt innehöll den måleri, akvarell och grafik men även några skulpturer samt viss keramik. Fyra konstnärer stod för drygt hälften av samlingens verk, vilket vittnar om ett starkt engagemang i ett mindre antal konstnärskap. Största delen av samlingen såldes efter hans bortgång, kvar finns tretton verk varav sex presenteras här. Inom idrotten låg fokus på friidrott, främst kastgrenar och löpning. Han utövade själv spjutkastning, kulstötning och diskus, men spelade även fotboll, tennis och bandy. Kort sagt så levde han i idrotten och med konsten.

Tidskriften Socialpolitik skrev: ”Med Konsthall 16 tar Riksidrottsmuseet ännu ett stort steg framåt i ambitionen att placera idrotten i sitt rätta historiska, mänskliga, kulturella och samhälleliga sammanhang. Kanske ett sammanhang vi emellanåt tenderar att glömma bort eller inte se i vår fragmenterade värld och vardag.”

När Tore Jonasson gick bort 2015 påbörjades arbetet i den stiftelse som bildades i enlighet med hans testamente från år 2013. Redan i slutet av 90-talet hade han själv fört samtal med Riksidrottsmuseet men det var inte förrän ett år efter hans bortgång som stiftelsen närmade sig museet som en i detta fall idealisk – om än kanske ovanlig – samarbetspart för skapandet av en ny konsthall. Från hösten 2016 tog planerna för konsthallen form och konkretiserades. Stiftelsen, som förvaltas av Handelsbanken, utsåg en konstnämnd bestående av Mårten Castenfors, chef Liljevalchs konsthall, Pernilla Klingofström, museichef Riksidrottsmuseet och Karolina Peterson, enhetschef för kultur i Halmstad, för ansvar av inköp till stiftelsen samt förslag till stipendiater.

Unna Design