Yttrandefrihetens gränser

Det kallas för yttrandefrihet. Du tar den för given. Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna även till det du inte gillar. När vi är fria att säga vad vi vill är det lätt att ta det för givet. Men yttrandefriheten är inte skriven i sten. Vad händer om samtalen tystnar?

Yttrandefrihetens gränser handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Med historiska exempel, dilemmafrågor och VR-upplevelse vill Forum för levande historia utmana besökare att reflektera och samtala med varandra.

Till utställningen har Unna design skapat den grafiska designen som är ett bärande inslag i utställningen. Den grafiska designen tar sin utgångspunkt i att yttrandefrihet inte är något absolut. Det samma gäller demokrati. Det kan vara snäva gränser för yttrandefriheten, eller större. Det varierar över tid och rum. Rubriker är placerade i textplattor som expanderar och minskar i storlek. Ibland är det också rubrikens typsnitt som bokstav för bokstav ändrar storlek.  Några av de rumsbildande veporna i utställningen har vi fotograferat gator, i striden om demokrati och yttrandefrihet är gatan, det offentliga rummet en av de platser där debatten och manifestationen sker.

Introvepa_570

Foto Juliana Wiklund

Foto Juliana Wiklund

Signalvepor_2_570

Kapor_570

 

Unna Design