Textilmuseet – grafiskt koncept

Våren 2014 öppnade Textilmuseet i nya lokaler i Textile Fashion xxx i Borås.  Unna design var involverad i processen, dels som inredningsarkitekter till den 700 kvadratmeter stora aktivitetsytan (DIY) på plan 2. Men också för att skapa en grafisk identitet, i första hand för användning interiört, i utställningar, etc.

För hela förändringsprocessen fanns ett övergripande koncept som arbetats fram av museet under ledning av Torsten Hild. Tonaliten kom att bli väldigt viktig.
Textilmuseet vill överraska. Inte vara ängslig och försiktig. Inte vara formell och tråkig. Utan tilltalet är energiskt, rakt på sak. Vi säger ”Hej, kul att du är här!” istället välkommen. Vi säger ”Shoppa loss! ” när vi talar om vår butik. Det ska kännas varmt, välkomnande, humoristiskt.

 

grafiskdesign-unnadesign_tex_01_570x360

Textilmuseum kan textil. Här finns kunskaper. Men musiepersonalen är inga besserwissers. Tonaliteten, sättet museet uttrycker sig på, förmedlar Textilmuseets äkta vilja att för den som vill lära ut. Målsättningen är att de flesta besökare får en bra stund hos museet och att de både lär sig något, men kanske ännu viktigare, till och med får lust att lära sig ännu mer om textil.

För den grafiska identiten var punk en inspirationskälla som ledde fram till ett annorlunda grepp för den grafiska identiteten. Det finns ett antal rubrikstilar som kombineras. Typsnitten vi använder som rubrikstilar är Gentona, book och Extrabold, BentonModDisplay semibold och typsnittet Festivo No 1 och No 4. Typsnittet Festivo finns enbart som versaler. Användningen av rubrikstilarna ger både ett lite vilt och varierat intryck.

grafiskdesign-unnadesign_tex_08_570x360

grafiskdesign-unnadesign_tex_06_570x360

 

Toalettdörrar i museet fick utskrifter på olika textila material. Fokus var mer på vardagsanvändning av textil.

 

grafiskdesign-unnadesign_tex_012_570x360

Overaller som används när besökare jobbar i tryckrummet.

I utställningen Textilchock, där Unna design gjort grafisk form, används tre språk, svenska, finska och engelska. Det är första gången som vi arbetat med tre språk i en utställning. Rubriker, ingresser finns i utställningen på alla tre språk på likvärdigt sätt. Vår vana trogen låter vi alla tre språken får lika stor grad, då vi är övertygade att alla har samma behov av läsbar typografi. Fördjupningstexter på finska och engelska finns i ipads, medan den svenska fördjupningstexten också kan finnas på andra sätt i utställningen.

 

test

 

grafiskdesign-unnadesign_tex012_570x360

I utställningen Textilchock finns texter på svenska, finska och engelska.

 

grafiskdesign-unnadesign_tex_014_570

Design av papperspåsar till museets butik.

 

Unna Design