Hälsinglands Museum

Av Hälsinglands Museum fick förtroendet att skapa en grafisk profil och ny logotyp.

Den grafiska profilen har nu använts i flera år och är en av flera redskap i ett långsiktigt förändrings- och utvecklingsarbets på museet. Typsnittet i den grafiska profilen är Foundry Sans. Det valdes för dess kombination av elegans och modernt typsnittet.

 

grafiskdesign-unnadesign_HM_02_570x370

Klart: 2008
Uppdragsgivare: Hälsinglands Museum
Unna design: Grafisk profil, logotyp

Unna Design