Rymdresan

grafiskdesign-unnadesign_rymd_01_570

Till utställningen Rymdresan gjorde Unna design både utställningsform och grafisk design.

 

 

grafiskdesign-unnadesign_rymd_03_570

 

grafiskdesign-unnadesign_rymd_04_570

Till rubriker använde vi RBNo 3, och för brödtext Myriad Pro.

I de flesta musiesammanhang används både svenska och engelska för utställningstexter. Vi är av uppfattningen att de som vill läsa engelska i utställningen kan ha samma synnedsättningar som de som vill läsa svensk text. Därför sätter vi aldrig engelsk text i en mindre grad eller använder kursiv. Kursiv är av många ansett som betydligt svårare att läsa och rekommendationer från synskadade är att vi hellre ska göra feta markeringar istället för kursiv text. I rymdresan fick engelsk och svensk text olika färg. Läs mer om utställningsformgivningen här.

 

Klart: 2013
Uppdragsgivare: Visualiseringscenter C
Unna design: Utställningsform och grafisk design till utställningen. Utställningen visades på Visualiseringscenter C och senare på Regionmuseet i Kristianstad.

 

Unna Design