Laddat

Till utställningen Laddat – om vapen tillverkade i Eskilstuna gjorde Unna design den grafiska designen. Till logotypen använde vi typsnittet Mr Tiger.

Eftersom vi är arbetar med flera dicipliner, t.ex utställningsformgivning och grafisk design, kan den grafiska formgivningen komma in tidigt i processen.

I utställningen visas fyra stycken handeldvapen. I närheten av dessa finns text och bild (se bild nedan). Där berättas om kort om vapnet, hur den användes, något om tillverkningen, något om hur det var i Eskilstuna vid denna tidpunkten, ett citat om hur det var ett använda. Det finns fyra sådana displayer i utställningen. De bygger på samma princip men har olika format, så att de inte ser helt identiska ut. De flesta texter och bilder är bakbelysta men för variationens skull är ett fåtal belysta utifrån.

Till utställningen var vi fria att arbeta med vilka typsnitt vi ville. Typsnittet Mr Tiger användes till rubriker, Bureaugrotesk användes till mindre rubriker och Poynter Text Three till brödtext. För att skapa logotypen användes typsnittet Mr Tiger.

grafiskdesign-unnadesign_laddat03_570

 

Grafisk design handlar bland annat om att ge en klädedräkt till ett språk. Unna design är vana att arbeta med textbearbetning. I vår inledande och undersökande fas kommer vi ofta med förslag på tonalitet till utställningen. Om språket i utställningen Laddat, en utställning där Unna design var projektledare, utställningsformgivare och gjorde den grafiska designen skrev Pia Cederholm i sin recension: ”Redan innan man lämnar knivarna för vapnen läser man sådana här meningar i innehållsdeklarationen: ”I Eskilstuna har det tillverkats miljontals bra vapen.” Sug på den en stund! Just så vill jag ha språket när jag går på museum – koncentrerat, lättläst men mångtydigt, så utmanande att man hickar till.” Hon skrev också: ”Texterna är genomarbetade, nedslipade till det enda nödvändiga, och samtidigt överraskande: ’Om du vänder dig om ser du rakt in i mynningen på ett Remingtongevär.’ Så här rakt och personligt kan tilltalet vara, tänker jag förtjust. För vem läser inte texten under rubriker som ’Hurra! 1813 startar gevärsfaktoriet’, ’Sprängas i luften’, ’Skjut eller stick?”

Skjut eller stick! Under bajonettens spets ligger blodiga bandage.

Blir man provocerad? Kanske till en början, innan man ser hur sinnrikt utställningen fungerar. För den här når mig på ett helt annat plan genom att åskådliggöra de känsliga ämnena vapentillverkning och vapenexport på ett isande klart sätt och ändå utan moraliska övertoner. Då blir det inte utställningen som står för fördömandet, utan besökaren – jag. Skickligt!

 

grafiskdesign-unnadesign_ladd_06_570

Färdigtryckta bilder innan montering

 

 

grafiskdesign-unnadesign_laddat04_570

Unna Design