Grattis Pippi!

Boken om Pippi fyller 75 år i år. Bokförlag, kulturhus och bibliotek världen över, låter besökare ta del av firandet genom den här utställningen. 

Den berättar om hur boken togs emot – om Pippifejden och samtidigt en stor succé!  Vilken värld som boken landade i – efterkrigstidens Europa. Vad Pippi betyder för människor idag, om Pippi som förebild – Pippi-memes och grafittti, texter och tatueringar. En utställning som printas on demand på ett material av oblekt pappersråvara. Starkt och snällt.

pippi_11_ALW_360

Klart: 2018
Uppdragsgivare: Astrid Lindgren Näs
Unna design: Utställningsformgivning, grafisk design

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
Unna Design